Skip to main content

Jongelingen

Jongelingen

Beschrijving

Achter v.l.n.r. : Hendrik Kuipers, Klaas Gorter, Hidde Bergsma, Eelke Hoekstra, Hessel Kielstra, Jan Gorter, Jouwert Wagenaar, Tjitse de Vries, Wierd Wagenaar, meester Visser

2e rij: Harm Smedes, Age Wagenaar, Oebele Smedes, Gosse Koopmans, Eep Talstra, Andries Tijsma, Sybren Wymenga, Rienk Benedictus

3e rij: Ulbe de Haan, Piet Feenstra, Sjoerd Teijema, Johannes Kielstra, Sipke Veenstra, Klaas Veenstra, Meint Gorter, Klaas Haanstra