Skip to main content

Lagere School, ca.1936

Lagere School, ca.1936

Jaar/periode

ca.1936

Beschrijving

Lagere School, ca.1936

Achterste rij: Juf van der Draai, Wijtske Boonstra, Trijntje Formsma, Pietertje Kloosterman, Roelofke Kloosterman, Hans Kloosterman, Oebele Smedes, Maaike Kloosterman, meester Ype Mulder.
Tweede rij: Meester J. Schouwerwou, Jan Benedictus, Rienk Benedictus, Tjitske Kloosterman, Siemen Kloosterman, Aukje Kloosterman, Sietske Kloosterman, Pietje van der Heide, Tjitske Formsma, Harm Smedes.
Derde rij: Gelske Benedictus, Rinse Benedictus, Oebele Benedictus, Trijntje H. Kloosterman, meester Visser, Akke Haanstra, Houkje Buwalda, Hieke Smedes, Taede H. Smedes.
Voorste rij: Mattie Kloosterman, Tine Kloosterman, Jan S. Kloosterman, Teade Douma, Keimpe Kloosterman, Klaas Haanstra, Pieter Kloosterman.