Skip to main content

VenV'68 - Bergumer Courant mei 1988

VenV'68 - Bergumer Courant mei 1988

Jaar/periode

1988

Beschrijving

Sportfjilden Garyp, 1988.

Moaie âlde foto wêrop it âldste (Pieter Tjeerdsma út Earnewâld) en it jongste lid (Tade Smedes út Garyp) fan fuotbalferiening VenV'68 de nije flagge sjenlitte.
Wa sjocht der fjirder noch bekinden op de foto? :)

Tekst Bergumer Courant (31 maaie 1988):
20 jaar voetbalvereniging Garijp

De chr. voetbalvereniging "VenV'68" in Garijp, bestaat dit jaar 20 jaar. Officiële aandacht wordt daar niet aan besteed, maar zaterdag j.l. waren er wel wat meer ongedwongen activiteiten>
's Morgens waren er vaardigheidsproeven voor de jeugd, die daaropvolgend pannekoeken kreeg voorgeschoteld en die gingen er vlot in.
Hierop volgde een wel iets formeler gebeurtenis, t.w. het aanbieden van een nieuwe clubvlag.
Het ontwerp is van de heer G. van der Bij uit Bergum, die daar onder meer het dorpswapen voor gebruikte.
's Middags was er een gezellig mix-toernooi van diverse ploegen en kwamen ook niet-voetballende dames met het bruine monster in actie........
's Avonds volgde nog een lekkere en gezellige barbeque.

SPONSORLOOP
Een week eerder werd de vereniging meer als zevenduizend gulden rijker(!) door een sponsorloop.
Zo'n 50 junioren en senioren draafden hiervoor rond het voetbalveld. De vlag-ontwerper liep van 8.45 - 13.45 uur 100 ronden (op z'n gemak) maar bracht daar wel 500 gulden mee in 't laadje.
De heer P. van Keimpema legde voor 't goede doel vier ronden kruipend af... Men moet er wat voor over hebben om te kunnen voetballen.