Skip to main content

Koninginnedag 1966

Koninginnedag 1966

Jaar/periode

1966

Beschrijving

Koninginnedag 1966

Op de foto's zien we veel bekende gezichten, maar ook veel onbekende.
Op bovenstaande foto zien we in ieder geval wwn optocht op de Eendrachtsweg met vooraan een aangespannen ezel met wagen met daarop v.l.n.r. Sjoukje en Jan (van Cor en Griet) de Vries. Daarnaast staand pake Wâte de Vries en een onbekende man.

We zien foto's van gekostumeerd voetbal, ballonen oplaten door de schoolkinderen, volksspelen (skiplanken met touwen) en vanaf foto 7 een buurtenspel met diverse opdrachten.

Enkele namen:

Foto 4: Op het feestterrein aan de noordkant van de Gr.Buorren. Mooi te zien is dat de Minnemawei nog niet is doorgetrokken en dus bij de dubbele woning van Noordmans en Van der Zee ophield.
Op de foto staat Willem Hoekstra in het spel met de skiplanken en touwen in z'n nette pak.
Verder helemaal links Jaap en Bettie Smedes met daarvoor vr.Slofstra en dochter Ankje.

Foto 5: Ballon oplaten. Vooraan het meisje met blauwe trui en feestmutsje is Baukje Douma (van Taede) en daarachter Jan Pebesma.

Foto 7: onbekend, vr.Jeeninga, Foppe Hoekstra, Rinse Formsma, Wiebe Koopmans, Gosse Bies.

Foto 8: dezelfde personen, maar met links in het hoekje zien we nog net meester Mulder en Alie (van Jochem) de Haan.

Foto 9: met links Ds.C.Kamper. En de vrouw die we op de r ug zien met de donkere jurk (weten we toevallig) is Rensche Douma (van Taede).

Foto 10: links staat links Gerrit Kloosterman, op het podium: onbekend, Gosse Bies, Roel de Boer, Cor de Vries.

Foto 11: staan heel veel gezichten, maar volgens ons rechts met de accordeon Anne de Vries-Sibma.  Haar man Auke staat helemaal rechts ons aan te kijken.