Skip to main content

Dorpsvaart - Cikoreifabriek

Dorpsvaart - Cikoreifabriek

Beschrijving

Uit: Garijp in oude ansichten - deel II

Even verder gaan we linksaf en staan we op een plaats in de Dorpsvaart waar de cikoreiwortels gewassen worden voordat ze bij de cikoreifabriek worden afgeleverd. Op de foto staat, tweede van rechts, Gorter, de eigenaar van de fabriek. Hij was een vooruitstrevend man, de eerste die in ons dorp een maaimachine en een fiets had.
In het pand was ook een maalinrichting voor roggemeel dat door Gorter naar de omliggende plaatsen werd verkocht en met de eigen stoomboot werd vervoerd.