Skip to main content

Eendrachtsweg - Skipfeart wintergezicht

Eendrachtsweg - Skipfeart wintergezicht

Beschrijving

Uit: Garijp in oude ansichten - deel II

De Dorpsvaart was voor Garijp in de vorige eeuw en begin 1900 heel belangrijk. Vrijwel alle vervoer van en naar oss dorp ging toen over het water. Zo waren er de turfschepen van Pander en van Bies, vrachtschepen en stoomboten van Weima, Walda, Van der Veen en Gorter.
's Winters was het vervoer vaak moeilijk en met bevroren water zelfs onmogelijk. Vandaar dat dan, zoals
hier op deze foto, de Garijper Dorpsvaart vol schepen lag.