Skip to main content

Tsjerkepaed

Tsjerkepaed

Beschrijving

Uit: Garijp in oude ansichten - deel I

We gaan nu linksaf en komen dan op het Kerkepad. In 1700 was dit het voetpad naar de kerk. De oude boerderij rechts, die in 1960 werd afgebroken, was van de familie Wijmenga. Deze opname is van 1920. Destijds werd dit pand nog gebruikt als fouragepakhuis. Vlak achter de boerderij van Wijmenga ziet u nog een klein deel van drie
diaconiewoningen van de Hervormde Kerk. Tussen 1955 en 1960 zijn deze woningen afgebrand. De twee woningen aan de linkerkant werden allebei bewoond door leden van de familie Krol.