Oude Kranten

Op internet kun je van alles en nog wat vinden. Zo ontdekte ik onlangs de website van Delpher waar je op trefwoord in kranten uit de 17e t/m 20e eeuw kunt zoeken.
Ik tikte voor de aardigheid Herder en Garijp in en vond zomaar 1500 resultaten, van advertenties tot raadsverslagen van de gemeente Tietjerksteradeel, van examenuitslagen tot oprichtingsmededelingen van verenigingen.

Hier een kleine selektie.

DeHeerenveenscheKoerier 23 02 1950 Middenstandsvereniging
FD 20 05 1948 ChrGemZangkoor Opgericht
FD 24 02 1932 Advert Ondernemers A
FD 24 02 1932 Advert Ondernemers B
LC 15 12 1952 Nieuw Zaal In Garijp Hamburg
LC 19 12 1894 Houtverkoop En Toewijzing
LC 24 06 1936 Moderne Weg In Kom Garijp
LC 26 02 1938 Aankoop Terrein Telefoongebouwtje
LC 31 12 1986 Voorspoedig1987 OVG
LeeuwarderNieuwsblad 11 01 1926 Film LegerenVloot GerfKerk
LeeuwarderNieuwsblad 28 11 1935 IJverGarijp Stichting Van Zwembad
NieuwsbladvanFriesland 02 09 1932 Oprichting Oranjever 1e Feest
NieuwsbladvanFriesland 12 04 1935 KleineVoorstellen
NieuwsbladvanFriesland 18 11 1940 Jaarvergaderingen ChrNatSchool
NieuwsbladvanFriesland 29 12 1941 Jaarvergaderingen ChrNatSchool

Afdrukken